POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Stosowane przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych w Web Design Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska (dalej zwane „Web Design”) regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.
 2. Zastosowanie Polityki Prywatności W niniejszym dokumencie („Polityka Prywatności”) zostały przedstawione zasady postępowania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez Web Design – Twoich danych osobowych zapisywanych w trakcie korzystania ze strony internetowej www.goracypiesburger.pl jak również w przypadku korzystania z innych stron internetowych Web Design („Serwisy”) . 2. Administrator danych Web Design jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
 3. Informacje, które zbieramy i prawa użytkownika Pozyskuje Twoje dane osobowe w trakcie wizyt w naszych restauracjach, a także gdy składasz zamówienia na naszych stronach internetowych („zamówienia online”) lub w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt np. telefonicznie. Pozyskiwane przez nas informacje służą do realizacji zamówień na wynos lub na wynos z odbiorem własnym. Informacje udostępniasz nam dobrowolnie w celu realizacji przez nas usługi dostawy na wynos lub dostawy na wynos z odbiorem własnym. Użytkownik posiada prawo do dostępu do udostępnianych przez siebie danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw Użytkownika jak również w kwestii jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Polityki Prywatności – zawiadomienia lub zapytania prosimy kierować na adres e-mail: restauracja@goracypiesburger.pl
 1. Jak korzystamy z informacji, które nam przekazałeś?

4.1 Informacje, które od Ciebie otrzymaliśmy, możemy wykorzystywać w następujących sytuacjach:

4.1.1 Gdy realizujemy dla Ciebie nasze usługi i kontaktujemy się z Tobą w celu ich realizacji

4.1.2 Odpowiadamy na Twoje żądania, realizujemy Twoje zamówienia i obsługujemy płatności za nasze produkty i usługi

4.1.3 Kontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, zakupów, rozliczeń, próśb, pytań oraz uwag

4.1.4 dostarczamy Tobie nasze zamówienia online

4.1.5 odpowiadamy na Twoje pytania dotyczące naszych usług, zadane w formie telefonicznej lub mailowej.

4.2 Gdy działamy zgodnie z obowiązującym prawem, tj.:

4.2.1 przeciwdziałamy oszustwom i innym przestępstwom;

4.2.2 realizujemy obowiązki ciążące na nas z mocy prawa;

4.2.3 realizujemy, udowadniamy lub bronimy roszczenia prawne;

4.2.4 monitorujemy i raportujemy problemy związane ze stosowaniem prawa.

 1. Jak udostępniamy pozyskane informacje Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych i udostępniamy je wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony prywatności .
 2. Twoje zgody marketingowe Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, możesz ją następnie odwołać wysyłając na nasz adres email restauracja@goracypiesburger.pl informację zawierającą login konta, z którego korzystasz w celu składania zamówień Online. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w ich własnych celach marketingowych Bez Twojej zgody.
 3. Korzystanie z naszych stron online oraz innych platform informatycznych – pliki cookies

Zarówno my, jak i nasi kontrahenci świadczący usługi na nasze zlecenie korzystamy z ciasteczek oraz innych podobnych technologii w ramach naszych serwisów online. Ciasteczko (cookie) jest małym plikiem tekstowym, który zostaje umieszczony w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika Internetu w celu zapamiętania lub uzyskania informacji na temat tego użytkownika. Informacje zebrane z plików cookies umożliwiają nam:

 1. korzystanie ze statystyk programu Google Analytics, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu umożliwienia mu złożenia zamówienia online na naszych stronach internetowych. Użytkownik naszych stron internetowych może w każdej chwili ograniczyć lub usunąć pliki cookies za pomocą ustawień i funkcjonalności przeglądarki internetowej, z której korzysta. Dokładne informacje na ten temat może znaleźć w zakładce „Pomoc” danej przeglądarki internetowej, a w przypadku jej braku, w dokumentacji związanej z przeglądarką internetową. Web Design informuje, że blokowanie przez Użytkownika korzystania z plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność, wydajność oraz jakość wyświetlanych treści przez Serwis.
 4. Linki do innych stron i aplikacji społecznościowych Na naszych stronach internetowych znajdziesz linki do stron www, które nie należą do nas i są zarządzane przez osoby trzecie. Jeżeli klikniesz taki link i przekierujesz się na stronę z linka zapoznaj się z polityką ochrony prywatności tej strony. Web Design nie ponosi odpowiedzialności stosowane na tych stronach polityki prywatności oraz regulaminy korzystania z serwisów. Nasze strony zawierają linki do profili naszych restauracji w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram. Platformy te korzystają z własnych metod pozyskiwania informacji w celu świadczenia usług reklamowych dla swoich klientów. Podmioty te mogą wykorzystywać informacje o Tobie zgodnie z własnymi politykami i zasadami. 9. Bezpieczeństwo informacji Dokładamy wszelkich starań, których celem jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania Twoich danych osobowych. Stosowane przez nas procedury zabezpieczają dane osobowe przed niezgodną z prawem utratą, dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub zniszczeniem.
 5. Przechowywanie danych osobowych Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo).
 6. Zmiany naszej polityki ochrony prywatności Niniejsza polityka ochrony prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. W przypadku zmian w Polityce Prywatności informacja o zmianie znajdzie się w niniejszym dokumencie, a jego najbardziej aktualna wersja zostanie opublikowana na stronie https://goracypies.pl/polityka-prywatności
 7. Jak się z nami skontaktować? W sprawach dotyczących ochrony prywatności możesz skontaktować się z nami w każdym czasie korzystając z naszych danych kontaktowych dostępnych pod adresem https://goracypies.pl/
Regulamin korzystania z Serwisu Gorący Pies Burger & Beer oraz składania za ich pośrednictwem zamówień

§ 1 Definicje pojęć używanych w regulaminie

 1. Operatorem systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej goracypiesburger.pl jest firma Tastysoft Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 KRS: 0000411725, NIP: 7252058310, REGON: 101374260.
 2. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest Web Design Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska NIP: 9522155367 REGON: 366224003
 3. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://goracypies.pl/ (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem, którego Konsument może zakupić od Sprzedawcy towary.
 4. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).
 5. „Kodeks postępowania cywilnego” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.)
 6. „Konsument” – Konsument (osoba fizyczna) przeprowadzający ze Sprzedawcą czynność prawną, pozbawioną bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta
 7. „Dania” – dania, przekąski, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Sprzedawcy spełniające kryterium bycia Towarem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. „Sprzedawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca ustawowo przyznaną zdolność prawną, świadcząca na podstawie indywidualnej umowy z Operatorem usługi dostawy Dań do Konsumentów zgodnie z określonymi w Regulaminie warunkami.
 9. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Dań (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), zawierana pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu
 10. „Usługa” („Usługi”) – usługa świadczona przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz oparta na działaniu Serwisu. Usługę stanowi zapewnienie możliwości korzystania z szeregu działań w ramach Serwisu, w szczególności składania Zamówień.
 11. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.).
 12. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 13. „Konsument” – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku bycia osobą niepełnoletnią (poniżej 18 r. ż.), wymaga się zgody jej opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której została przyznana zdolność prawną przez przepisy szczególne, a która składa Zamówienie.
 14. „Zamówienie” – oświadczenie woli Konsumenta, które prowadzi bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Dań, w którym zostają określone w szczególności liczba i rodzaj Dań. Zamówienie składa Konsument u Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie określono zasady świadczenia przez Serwis Usług w stronę Konsumentów, którymi to usługami są w szczególności:
  1. umożliwienie Konsumentom składania za pośrednictwem Serwisu Zamówień Dań obecnych w ofercie Sprzedawcy
  2. zawieranie w tym zakresie Umów sprzedaży ze Sprzedawcą
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania przez Konsumentów Zamówień;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży Dań.
 4. Operator nie stanowi strony Umów sprzedaży Dań obecnych w ofercie Sprzedawcy, które to Umowy zawiera Konsument korzystając z Serwisu. Konsument oraz Sprzedawca są jedynymi stronami takich Umów sprzedaży.

§ 3 Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument zobowiązuje się w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający ich sprawnego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek szkodliwych operacji wymierzonych w działanie/istnienie oprogramowania Serwisu ;
  2. powstrzymania się od działań w rodzaju: rozsyłania lub rozmieszczania w Serwisie niezleconej informacji handlowej (spamu); dodawanie przez Konsumenta do treści Zamówienia jakiejkolwiek zawartości niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub informacji reklamowej, a także podejmowania czynności informatycznych lub każdych innych, które miałyby na celu zdobycie informacji niededykowanych Konsumentowi;
  3. używania Serwisu na sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednomyślny z postanowieniami Regulaminu;
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Konsumentów oraz dla Operatora / Sprzedawców, nie naruszający ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i pozostałych przysługujących im praw;
  5. korzystania ze wszelkich treści obecnych w Serwisie jedynie w ramach użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć i opisów Dań) w innym niż powyższy zakresie jest akceptowalne jedynie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego do tego podmiotu.
  6. niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez Konsumenta z Serwisu , jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zasady korzystania z serwisu

 1. Do właściwego, niezakłóconego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu nieodzowne są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. standardowe oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej (obsługującej pliki „cookies”);
  3. własny adres poczty elektronicznej (e-mail);
  4. numer telefonu.
 2. Jeśli powyższe wymogi nie zostaną spełnione, użytkowanie Serwisu może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

§ 7 Składanie Zamówień

 1. Przedmiot Zamówień mogą stanowić Dania prezentowane za pośrednictwem Serwisu.
 2. Propozycje dostępnych Dań, które w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Konsumenta.
 3. Sprzedawca określa obszar, w granicach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. W przypadku, gdy Konsument wybierze na miejsce dostawy Zamówienia adres spoza określonego przez Sprzedawcę obszaru, Serwis poinformuje, że taka realizacja Zamówienia jest niemożliwa.
 4. Ceny umieszczone w menu Sprzedawcy podawane są w PLN oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony w zgodzie z aktualnymi przepisami.
 5. Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 6. W formularzu Zamówienia należy podać dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
 7. Konsument powinien dokonać wyboru zamawianych Dań (ich ilości i rodzaju), formy płatności oraz rodzaju dostawy.
 8. Złożenie Zamówienia na stronie internetowej Serwisu jest wynikiem wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje, gdy Konsumenta zaakceptuje wszystkie jego elementy, naciskając przycisk „Zamawiam i płacę”. Podczas składania Zamówienia – zanim nastąpi naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” – Konsument może zmieniać wprowadzone dane, również wybór swojego Dania. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami a także informacjami, które zapewni Serwis.
 9. Zamówienie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zostaje przesłane przez system informatyczny Serwisu (razem z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Konsumenta) do Sprzedawcy
 10. Gdy Konsument otrzyma od Sprzedawcy informację o przyjęciu Zamówienia (jako komunikat wyświetlony na stronie Serwisu oraz wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta), między Konsumentem Sprzedawcą zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Dania.
 11. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Sprzedawca zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilościowego, czasowego lub innego ograniczenia w sprzedaży Dań. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, określone zostaje zawsze w warunkach promocji.

§ 8 Płatności

 1. Płatności za zamówione Dania mogą być przez Konsumentów dokonywane w formie:
  1. Gotówki, bezpośrednio do rąk dostawcy przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
  2. Płatności internetowej za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności,o ile wybrana przez Konsumenta Sprzedawca akceptuje taką formę płatności.
 2. Płatność internetową uznaje się za dokonaną w chwili, gdy system informatyczny Serwisu potwierdzenia otrzyma akceptację transakcji przez dostawcę usług płatniczych, pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.
 3.  

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny ze sprzedawcą.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązuje, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana zgodnie z indywidualną instrukcją Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego specyficznych potrzeb oraz kiedy przedmiot świadczenia ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia. Zgodnie więc z powyższym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich dań jak sałatka, pizza, kebab, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, które mogą zostać zwrócone Sprzedawcy w niezmienionej postaci dzięki swojemu trwałemu charakterowi.
 7. Sprzedawca będący stroną Umowy sprzedaży jest wobec Konsumenta, w całości odpowiedzialny za zgodność Dania z umową (w zakresie określonym Kodeksem cywilnym).

§ 10 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru (tj. Dania) w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121);
 2. Wada fizyczna Towaru (tj Dania) polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar (tj Danie) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
 4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: restauracja@goracypiesburger.pl
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru(Dania) z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (Dania) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar(Danie) ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę
 9. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przerw w funkcjonowaniu lub usterek Serwisu. Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 10. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy kontakt@upmenu.com lub wysyłane pocztą na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
 11. Reklamacja powinna mieścić w sobie opis wydarzeń będących podstawą reklamacji, numer Zamówienia (jeżeli jest ono przedmiotem reklamacji) oraz dane Konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 12. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. W przypadku konieczności uzupełnienia podanych w reklamacji informacji, Operator zwraca się do składającego z prośbą o jej uzupełnienie jeszcze przed rozpatrzeniem. W wyniku udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Konsumenta okres rozpatrywania reklamacji ulega przedłużeniu.
 14. Informację o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji przekazuje się Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Konsumenta, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
 15. Zapraszamy do kierowania powiadomień, uwag lub pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@upmenu.com

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za prawnie nieważne bądź nieskuteczne, ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu nie zmienia się. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego (dotychczasowego) postanowienia i całości Regulaminu.
 2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić z ważnych przyczyn, narzuconych głównie przez względy techniczne, prawne oraz zmiany w zasadach świadczenia Usług.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi zostać umieszczona przez Operatora bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Doręczeniem tekstu Regulaminu nazywa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu upublicznienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.
 4. Językiem zawarcia umowy sprzedaży jest język polski.
 5. Odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez Konsumenta na sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, zasadami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami nie znajduje się po stronie Operatora.
 6. Rozstrzygnięcie potencjalnych sporów powstałych między Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzygnięcie potencjalnych sporów powstałych między Operatorem a Konsumentem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 8. W przypadku wydarzeń nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, między innymi więc Kodeks cywilny, Ustawę o prawach konsumenta oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Konsumentom udostępnia się nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez odsyłacz umieszczony na stronach internetowych Serwisu, w formie, umożliwiającej jego pobranie, zapisanie na dysku i wydrukowanie.
 10. Regulamin zostaje wdrożony do użytku w dniu 21.10.2020 r.